Business

Šta nudimo

 

Najbolja solucija

 
Solution

SOKO BH

d.o.o za pruzanje usluga zastite i obezbjedenja ljudi i imovine Tuzla

21 decembra br.4 , 75203 Bukinje ,Tuzla

 

www.sokobh.ba                 
[email protected]        

Tel/fax: +38735 258 451, 207 027

NLB banka d.d. Tuzla:         1321000311717074                
INTESA San Paolo banka:   1544002000521805

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.  3060002790698215

 

PJD Sarajevo ; Grbavicka 14c

Esatovic Salih 062 / 471-723

 

Identifikacioni broj:       4200698300004
PDV broj:                        200698300004
Kantonalni sud Tuzla: 032-0-Reg-15-001066

Kontakt

 

 

 

Galerija 1 (SOKO BH)

 

 

Galerija 2 (tehnicka zastita)

 

 

Galerija 3 (fizicka zastita)

 

 

Galerija 4 (obuka/edukacija)

 

 

© Copyright 2014. All Rights Reserved.