Business

Šta nudimo

 

Najbolja solucija

 
Solution

SOKO BH

d.o.o za pruzanje usluga zastite i obezbjedenja ljudi i imovine Tuzla

21 decembra br.4 , 75203 Bukinje ,Tuzla

 

www.sokobh.ba                 
[email protected]        

Tel/fax: +38735 258 451, 207 027

NLB banka d.d. Tuzla:         1321000311717074                
INTESA San Paolo banka:   1544002000521805

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.  3060002790698215

 

PJD Sarajevo ; Grbavicka 14c

Esatovic Salih 062 / 471-723

 

Identifikacioni broj:       4200698300004
PDV broj:                        200698300004
Kantonalni sud Tuzla: 032-0-Reg-15-001066

Kontakt

 

 

Kontakti:

_________________________________

 

Direktor: 

Almir Kamberović,  prof.sig.    

061 / 491-965 , 061 / 339-403

[email protected]

 

Projektant:

Hodžić Alen dipl.ing.el 

061 / 413-340

 

Rukovodilac sektora tehničke zaštite :

Mahir Pjanić

061 / 683-755 , 035 / 258-451

 

Rukovodilac sektora fizičke zaštite :

Samir Suljanović 

certifcirani zaštitar fizičke zaštite

061 / 709-689

 

Rukovodilac PJ Sarajevo :

Salih Esatović

062 / 471-723

033/711-660 , 033/711-661 fax

 

Za sve informacije nas mozete kontaktirati takođe preko kontakt forme!

_______________________________________________________

 

© Copyright 2014. All Rights Reserved.