Business

Šta nudimo

 

Najbolja solucija

 
Solution

SOKO BH

d.o.o za pruzanje usluga zastite i obezbjedenja ljudi i imovine Tuzla

21 decembra br.4 , 75203 Bukinje ,Tuzla

 

www.sokobh.ba                 
[email protected]        

Tel/fax: +38735 258 451, 207 027

NLB banka d.d. Tuzla:         1321000311717074                
INTESA San Paolo banka:   1544002000521805

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.  3060002790698215

 

PJD Sarajevo ; Grbavicka 14c

Esatovic Salih 062 / 471-723

 

Identifikacioni broj:       4200698300004
PDV broj:                        200698300004
Kantonalni sud Tuzla: 032-0-Reg-15-001066

Kontakt

 

 

Usluge

 

SOKO BH se od samog početka usmjerio na potpuno zadovoljenje potreba klijenata, razvijajući odnos međusobnog povjerenja i pružanje vrhunskih ekspertskih rješenja. Neprekidna edukacija uposlenih i kvaliteta ,razvoj tehnologije i kapaciteta sopstvenih ljudi, odgovornost, profesionalizam, zadovoljstvo korisnika samo su neke od osnovnih vrijednosti za koje se kompanija zalaže.

Vrhunska oprema, pripravnost i prisustvo Dežurnog operativnog centra (DOC) daje korisnicima usluga sigurnost.

Veliki broj ugrađenih sistema bezbjednosti i veliki broj klijenata govori o veličini i povjerenju koje nam svakodnevno ukazuju. Porodični domovi, stanovi i nadzor individualnih površina su ništa manje zastupljeni od brojnih banaka i poslovnih sistema.

SOKO BH je organizovan u nekoliko specijalizovanih odjeljenja i ta specijalizacija nam omogućava da se usredsredimo na sticanje novih znanja i vještina kroz dublje razumijevanje potreba klijenata u svakoj oblasti.

.......................................................................................................................................................................................................................

FIZICKA ZAŠTITA   

Kompletnost zaštite ljudi, objekata i sredstava ostvaruje se sa certificiranim zaštitarima  za fizičku zaštitu primjenom najsavremenijih sredstava i metoda.
Svi naši kadrovi su prošli obuku za sticanje certifikata u Policijskoj Akademiji Sarajevo.

......................................................................................................................................................................................................................

 

TEHNICKA ZAŠTITA
Sistem tehničke zaštite ima smisla jedino ako na alarm neko reaguje i spriječi  ugrožavanje štićenog objekta i imovine.

Povezivanjem sistema tehničke zaštite na centralni dojavni sistem (CDS)   SOKO BH d.o.o.Tuzla ostvaruje se stalni nadzor, od 0 do 24 sata, nad  štićenim objektom. U slucaju pojave  alarma na šticenom objektu, alarmna se  dojava automatski, putem telefonske linije, prenosi na  CDS, koji se nalazi u  našem nadzornom centru. Pored toga, na CDS dolaze podaci o tačnom  mjestu  ulaska u šticeni objekt. Primljeni podaci obrađuju se u specijaliziranom softveru SG SECURITY COMUNIKATIONS  koji  dežurnom u nadzornom centru daje sve potrebne podatke o  štićenom objektu. Na temelju tih podataka on može pravilno procijeniti nastalu  situaciju i adekvatno reagirati.
U slucaju potrebe radio vezom uzbunjuje interventne ekipe, koje brzo i djelotvorno  interveniraju na  šticenom objektu. Po potrebi dežurni nadzornik obavještava  policiju, vatrogasce ili hitnu pomoć.
......................................................................................................................................................................................................................
PRATNJA NOVCA I VRIJEDONOSNIH POŠILJKI

SOKO BH je ovlašten i za pružanje usluga pratnje i osiguranja vrijednosnih pošiljaka, svakodnevnog s različitih lokacija, kao i povremene jednokratne transporte vrijednosnih pošiljaka.Pratnju i transport vršimo najnovijim oklopnim-blindiranim vozilima uz korištenje sigurnosnih kovčega .
......................................................................................................................................................................................................................

MEĐUNARODNA SARADNJA:

Dugogodišnje zaštitarsko iskustvo, kvalitetne reference i angažovanje na cijelom prostoru BIH rezultiralo je brojnim vidovima saradnje SOKO BH sa domaćim i inostranim kompanijama.

SOKO BH  usko je Ugovorno poslovno i tehnički vezano sa sljedećim kompanijama:
-  »POND» Hannau-Deutschland (certificirana firma od State department US za osiguranje vojnih i konzularnih  objekata SAD u Evropi)
- «SOKOL»Marić  Hrvatska

S aspekta tehničke zaštite ovlašteni smo predstavnici najeminentnijih proizvođača  opreme:
- HANEYWELL  najpoznatiji svjetski proizvođač opreme za video sisteme i zaštitu
-ADEMCO (USA) -  alarmni sistemi i video nadzor
-ALGORINET(USA,Protivpožarni sistemi)
-MGMTEK (Holandija – Perimetarska detekcija)

 

S posebnim zadovoljstvom ističemo da smo jedina SECURITY agencija iz BIH koja je pristupila procesu prijema u Evropsku asocijaciju  A.S. ADVANCED SECURITY  AG sa sjedištem u Minhenu.

 

 

 

© Copyright 2014. All Rights Reserved.